Poma Arquitectura és un espai de creació vinculat al sector de la construcció que integra professionals de diverses disciplines per a desenvolupar projectes d'arquitectura.

La nostra activitat es va iniciar l'any 1992 com a despatx de serveis professionals d'arquitectura i l'any 1998 vam entrar en l'activitat empresarial de la promoció immobiliària d'edificis residencials. En l'actualitat es compatibilitza l'exercici professional i la gestió integral de projectes, amb noves inversions immobiliàries.

Poma Arquitectura ha desenvolupat projectes en diferents camps de l'edificació, l'espai urbà i el paisatgisme, treballant en equip, i complementant-se amb una xarxa de col.laboradors externs que garanteix la qualitat dels aspectes més tècnics, com el càlcul de les estructures i de les instal.lacions.

Les nostres propostes arquitectòniques pretenen donar una resposta sensible als diferents requeriments a través de l'estudi acurat del lloc, entès com la suma de medi físic, història i cultura, i l'analisi dels usos i programes, i dels diversos paràmetres particulars que caracteritzen cada projecte. Tota aquesta informació, conjuntament amb els coneixaments més generalistes, s'integra per acabar de donar una forma concreta a la idea del projecte. En aquest sentit, l'equip  posa especial atenció en la recerca i la integració de noves tecnologies i materials en resposta a les necessitats socials canviants, i manté una formació continuada a través de la docència en diverses universitats d'arquitectura de Catalunya.

Poma Arquitectura dedica una part dels seus recursos a la innovació i la investigació com a factor clau per a la comprensió i l'aplicació de nous coneixements en l'àmbit tecnològic de la construcció, i així, donar una resposta adequada i compromesa de les propostes arquitectòniques en valors com la sostenibilitat, l'eficiència energètica i el respecte al medi ambient.