L'activitat de Poma Arquitectura es centra en la prestació de serveis professionals d'arquitectura i la gestió integral de projectes.

En el camp de l'edificació, realitzem el disseny i la redacció de tot tipus de projectes d'arquitectura, en constant comunicació amb el client per adaptar-los a la seves necessitats. L'objectiu serà donar valor afegit a les nostres propostes, des d'una visió contemporània, aportant una constant innovació tecnològica i de materials des del respecte al medi ambient. D'entre els principals camps en podem destacar:

 • Projectes d'edificació d'obra nova
 • Projectes de reforma i rehabilitació
 • Urbanisme
 • Paisatge
 • Interiorisme
 • Diagnosi energètica d'edificis i Projectes de millora de l'eficiència
 • Legalitzacions i Cèdules d'habitabilitat

D'altra banda, l'experiència acumulada en l'activitat de promoció d'edificis residencials, ens permet oferir als nostres clients un servei de gestió integral de projectes o Project Management, amb un seguit de tasques de les quals en destaquem les principals:

 • Estudis de viabilitat de projectes
 • Redacció del projecte d'edificació
 • Control de pressupostos
 • Gestió i contractació d'industrials
 • Direcció i Planning d'obra
 • Final d'obra, contractació de serveis i entrega final de l'edifici
 • Tramitació d'Obra Nova i constitució de Comunitats
 • Assessorament en la gestió energètica dels edificis

L'objectiu en l'execució d'aquest tipus de projectes serà l'optimització de recursos en benefici de les necessitats del client i la qualitat de les edificacions.