Set habitatges a Das

El projecte es situa en una finca de 1300m2 on es troba l’edifici de Cal Barnè, una construcció catalogada que cal mantenir.

El projecte proposa la rehabilitació del Cal Barné i dues noves edificacions. La primera, “Cal Barné Nou”, es situa a l’oest de la parcel·la, amb façana al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, i es conforma per quatre plantes amb aparcament i tres habitatges. La segona, “Nau de Cal Barné”, es situa a l’extrem est de la parcel·la i està formada per un conjunt de 3 habitatges adossats de PB+2PP plantes cadascun. També es proposa la rehabilitació de l’edificació existent, on el nou programa acolliria dos estudis i un habitatge dúplex. Les noves edificacions s’ordenen al voltant de les eres, segons la tipologia ceretana i amb façana al carrer.

El projecte, redactat com a pla director, defineix també etapes per poder-se executar en diferents temps, de manera que la construcció i la rehabilitació d’una part no inhabilita la realització posterior de la resta.

 
     

CONJUNT DE SET HABITATGES A DAS

Emplaçament

Das, Baixa Cerdanya, Girona

Promotor

Privat

Superfície construida

1.430m2

Data projecte / obra

 2018