Mòdul turístic a Seva

 L’objecte del projecte és la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i una piscina amb la finalitat de ser un habitatge d’us turístic, situat en el terreny de manera que es pot replicar fins a 3 vegades.

El perímetre del solar és regular, amb forma rectangular.  El front sud-est és  a carrer, el límits sud oest i nord est limiten amb dues parcel·les, el front nord-oest llinda amb zona rústica.

Entre el front a carrer (sud-est) i límit amb la zona rústica (nord-oest) hi ha una diferència de cota màxima de 4,50 metres entre el punt més elevat i el més deprimit.

El projecte consisteix en un mòdul tipus amb planta en forma de T, amb l’ala vertical perpendicular al carrer. Aquesta mateixa peça, es podria replicar fins a tres cops en la mateixa parcel·la. La disposició de les peces, permet una gradació d’espais, de més a menys exposats a la intimitat. Totes elles s’obren al sol de sud i enmarquen les vistes al pirineu a nord.

La piscina, de forma rectangular, queda ubicada al vèrtex Nord, situant la seva cara llarga en el límit edificable situat a nord-est.

Aquest habitatge es distribueix en una sola planta, amb accés directe des de carrer.

La coberta, a dues aigües, té pendents nord-oest, sud-est.

 

 

 
     

PROJECTE D'UN MÒDUL TURÍSTIC A SEVA

Emplaçament

Seva, Osona, Barcelona

Promotor

Privat

Superfície construida

65 m2

Data projecte / obra

 2017