Edifici Canigó - Corbera

L'encàrrec consisteix en estudiar el desenvolupament urbanístic d'un solar amb molta pendent proper al centre del poble. La diferència de cota entre el carrer del Canigó, a sobre, i el carrer del Raval, a sota, suposa que aplicant el planejament que preveu un PB+2PP s'obtingui una edificació de molta alçada per la part baixa del solar, amb un impacte visual molt important des de tot el poble.
La proposta disminueix una mica la volumetria i perfora l'edificació proporcionant visions emmarcades del paisatge des del carrer superior, i adapta les alçades a la topografia.
El resultat es un cos màssic amb la tonalitat de la pedra de corbera, que es fragmenta i es plega adaptant-se tant en planta com en secció als límits del solar i als seus nivells.
Aquestes operacions persegueixen dos objectius: disminuir l'impacte de l'edificació des de baix,  des de les cases que hi ha per sobre i per al vianant del carrer superior, i, integrar-se a nivell volumètric i cromàtic, ja que ens trobem en un entorn d'edificacions aïllades de poca dimensió i de gra petit, amb un domini de les tonalitats terroses tant característic de la pedra de Corbera.

 
     

ESTUDI VOLUMÈTRIC DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC

Emplaçament

C/ del Canigó 10-16
Corbera de Llobregat

Promotor

Residencial Laie s.l.

Superfície construïda

2.050 m2

Data projecte

2006