Fundació Jaume Bofill

La Fundació Jaume Bofill planteja en aquest concurs la reforma integral i redistribució total d'un edifici de la seva propietat a l'Eixample de Barcelona, amb l'objectiu de racionalitzar i integrar globalment les diverses activitats que actualment s'hi desenvolupen de forma autònoma en les seves  diferents plantes, bàsicament administrativa, divulgativa i docent.

La proposta contempla destinar la planta baixa de l'edifici per als serveis i activitats obertes al públic en general i situar-hi els elements emblemàtics que determinaran la imatge de la Fundació cap a l'exterior.

D'aquesta manera, s'utilitza el vestíbul modernista de la porteria de l'edifici per accedir a la nova àrea de recepció i sala d'espera, que es relaciona visualment amb el carrer a través d'un àmbit de biblioteca. S'amplia la planta cap a l'interior d'illa, per tal d'adequar una sala polivalent  per a 100 persones, divisible ocasionalment en dues aules de treball, amb un pati ajardinat que actua com a taló de fons. L'espai previ d'entreactes es relaciona mitjançant un doble espai amb la planta principal de l'edifici, on comença a adequar-s'hi el programa d'oficines pròpiament dit, tot i que amb els espais d'ús general pel personal de la Fundació i les àrees de descans i lleure, aprofitant l'agradable terrassa que presideix el pati interior.

La distribució de les plantes tipus de l'edifici elimina les àrees de passadís i serveis de la zona central, on apareixen àrees diàfanes de treball, amb entrada de llum a través d'un pati longitudinal que actua com a pou de llum.

El projecte contempla la remunta de la planta cinquena, on s'hi ubica la direcció i els espais destinats al Patronat de la Fundació.

 
     

REFORMA I AMPLIACIÓ D'UN EDIFICI D'OFICINES

2on Qualificat Concurs

Emplaçament

Carrer Provença 324, Barcelona

Promotor

Fundació Jaume Bofill

Superfície construida

1.080 m2

Data concurs

2008