Unifamiliar a Seva

La parcel.la es troba al municipi de Seva, situat a 663 metres d’alçada, en la urbanització de Serrabardina.

El perímetre del solar és regular, amb forma rectangular.  El front sud-est és  a carrer, el límits sud oest i nord est limiten amb dues parcel·les, el front nord-oest llinda amb zona rústica.

 El projecte consisteix en un habitatge unifamiliar aïllat. En planta té forma de L, de forma que la part interior de la L s’obre a la radiació solar.

 Aquest es distribueix en dues plantes. En la plana superior, amb accés directe des de carrer, hi ha les estances principals: sala-menjador-cuina, dormitori, i bany. A més a més hi ha el cobert que farà d’aparcament, així com una sala de jocs i un espai per emmagatzemar material esportiu.

 En la planta inferior, hi ha una dues habitacions i un bany.

 La coberta, a dues aigües, té pendents nord-oest, sud-est.

 En tot el perímetre lliure d’edificació pràcticament no es modifica la topografia. 

 
     

PROJECTE D'UN HABITATGE

Emplaçament

Seva, Osona, Barcelona

Promotor

Privat

Superfície construida

137 m2

Data projecte / obra

 2017