Mercat de Provençals

La proposta per a la remodelació del mercat de Provençals, a banda de solucionar problemàtiques funcionals i de deteriorament, busca dinamitzar l'activitat tradicional mitjançant una serie de propostes que persegueixen els següents objectius:

Generar una plaça pública que participarà de l'eix de vianants que unirà el barri amb la nova estació de la Sagrera, vinculat al nou vestíbul principal i que decanta el Mercat cap a les zones del barri més poblades.

Clarificar el funcionament general: separar accessos de mercaderies, vianants, vehicles privats, comunicacions verticals entre el mercat, els magatzems, per un costat i el nou vestíbul principal amb l'administració i l'aparcament per l'altre.

Dignificar la cantonada entre el carrer Menorca i el carrer Treball amb un nou nucli de comunicacions verticals, fita urbana i element que articula programàticament tots els usos definitius.

Posar una nova "pell" que unifiqui la part nova i la part antiga i que ordeni volumètricament tot el conjunt, dotant-lo d'una nova imatge de modernitat i de qualitat.

Finalment, s'utilitza la introducció de l'Autoservei i la posició estratègica i el disseny de les parades del peix fresc i marisc per tal de dinamitzar el mercat.

 
     

CONCURS PER A LA REMODELACIÓ DEL MERCAT DE PROVENÇALS

CATEGORIA

Equipament Comercial

EMPLAÇAMENT

Carrer de Menorca 13
Districte de Sant Martí
Barcelona

PROMOTOR

Institut Municipal de Mercats de Barcelona