Aparthotel Barcelona

Les característiques morfològiques d'un solar no edificat al barri d'Horta-Guinardó de Barcelona determinaran la proposta arquitectònica: una elevada pendent al carrer d'accés que supera el 22%, i un fort desnivell al llarg de la parcel.la.

Així, es proposa un únic edifici de planta baixa i pis que s'esgraona en quatre blocs per tal d'adaptar-se convenientment al terreny, esdevenint un únic volum amb un perfil que reprodueix suaument la pendent preexistent del solar. Cadascun d'aquest graons és una unitat habitable, de dues plantes, i dos apartaments en total. Els apartaments s'orienten al Sud, gaudint de les magnífiques vistes del pla de Barcelona i tenen l'entrada pel Nord, mitjançant un corredor d'accés en rampa.

Les zones comunes de l'aparthotel i l'aparcament, així com els accessos per a vianants i vehicles es troben a les dues plantes soterrani, completament enterrades i cobertes per una capa de vegetació. El fet que l'edificació s'adapti al terreny i que estigui formada per estructures modulars, fa viable la construcció mitjançant sistemes de prefabricació, tal com havia requerit la propietat.

 

 
     

PROJECTE D'APARTHOTEL DE 2 ESTRELLES

Emplaçament

C/ Saldes, 11
Horta-Guinardó, Barcelona

Promotor

Privat

Superfície construida

638 m2

Data projecte

2011