La Força de Sant Celoni

Aquesta intervenció proposa la recuperació i conservació d'un àmbit de sòl de l'antiga muralla o Força de la Vila de Sant Celoni, i dels elements que configuren l'antiga muralla i torre fortificada que es trova en aquest punt. A més de l'espai públic que s'obtindrà amb aquesta actuació, l'àmbit es podrà destinar en un futur a Equipament cultural o Centre de recuperació històrica i arqueològica.

Els criteris formals projectats en l'àrea de l'antic fossar volen explicar que era l'espai exterior, buit i insegur, i per tant s'ha projectat una superfície minimalista contínua que absorbeix el recorregut rodat i el recorregut adaptat sense formalitzar-ne les traces, realçant l'element principal que és la torre defensiva, procurant no distreure el visitant amb cap element urbà, a excepció de la plantació d'un arbre que podria haber existit al camí de ronda exterior, l'actual carrer de les Valls.

També es vol explicar el posterior creixament urbà a fora muralles, amb l'adossament de les construccions existents. Per tant, el tractament de les mitgeres que queden núes al descobert i el pòrtic de tancament a carrer de formigó vist, es contrasta amb la pedra tosca de la muralla i la torre, a fi de fer evident aquesta adició posterior, i mantenir una diferenciació espaial entre la lògica urbana del carrer i l'espai interior de la intervenció.

Al requeriment de mantenir un accés a l'interior de la torre, tot i que sembla que la tesis més probable és que s'hi accedia des de sobre, s'ha optat per mantenir un accés a través del buit que s'havia de reconstruïr, des de sota. Ara bé, per minimitzar l'impacte formal sobre el monument que representa deixar una obertura en aquest punt  s'ha formalitzat utilitzant un llenguatge contemporani de manera que no pugui produir interpretacions confuses o lectures errònies del monument.

En la restauració de la torre i la muralla s'ha confiat en criteris estrictament arqueològics. Les intervencions són basicament conservacionistes, a excepció de l'àrea enderrocada de la base de la torre, que es restitueix al seu estat original, amb una lleu diferenciació, a fi de diferenciar la zona del mur reconstruït de la resta de mur original.

Les intervencions al camí de ronda evidencien la circulació que s'hi produia originalment i ha semblat adient utilitzar aquesta franja interior com a element articulador de la intervenció, ja que allibera l'espai més proper a la muralla, permetent una correcte percepció d'aquesta, tota vegada que conecta els diferents espais interiors de manera directe i contundent. La circulació arràn de muralla sembla coherent, i a més, compatible amb hipotètiques ampliacions o futures adicions a aquesta intervenció. En l'àmbit interior de la muralla s'ha previst preservar el caràcter domèstic i urbà de l'interior del recinte, proposant la pavimentació amb tons ceràmics i la conservació de totes les mitgeres de pedra en el seu estat actual. També s'aprofita l'espai d'un cobert interior, per a accedir amb una nova escala al remat de la muralla i la torre. Aquest mecanisme és útil per a mantenir inalterada tant la muralla com la torre, ja que l'accés es produeix des d'un element extern, i per tant sense cap mena d'impacte.

 
     

PROJECTE D'ARRENJAMENT D'ESPAI LLIURE A LA MURALLA DE SANT CELONI

Categoria

Equipament - Espai urbà

Emplaçament

Carrer Les Valls 24-26
Sant Celoni

Promotor

Ajuntament de Sant Celoni

Superfície construida

365 m2

Data projecte / obra

2008 / 2008 - 2009