Escola Pedagogium Cos

L'escola Pedagogium Cos ha crescut al llarg dels anys a partir de l'adició de vàries finques dintre del cas urbà de Sant Boi de Llobregat. El Projecte consisteix en resoldre la demanda del client de rehabilitar parts de la façana i buscar una estratègia per unificar la imatge exterior de l'escola. La proposta aposta per no intervenir en les parts de les façanes que es troben en bon estat i respectar les diferents composicions de cadascuna.

Amb la utilització d'elements verticals de colors com a banderoles fixes, s'utilitza la perspectiva d'aproximació a l'escola per unificar la façana en la seva visió habitual venint pel carrer a peu o en cotxe. La facilitat per muntar i desmuntar aquest elements fa reversible la intervenció, a la vegada que resol la lectura de l'edifici de forma contundent i vistosa.

La resta del projecte consisteix en unificar el material d'acabat de les plantes baixes i la substitució de les fusteries més antigues per reduir les pèrdues energètiques i millorar l'estanquitat a l'aigua i al soroll.

 
     

REFORMA D'UNA FAÇANA

Categoria

Equipament

Emplaçament                 

Carrer Fortuny 75
Sant Boi de Llobregat

Promotor         

Escola Pedagogium Cos

Superfície construida

381 m2

Data projecte / obra

2008 / 2009