Cuina a Urús

El projecte consisteix en la reforma i l’ampliació de la cuina d’un habitatge unifamiliar.

L’actuació es centra en tres aspectes diferents:

· en renovar totalment l’espai destinat a cuina,

· cobrir un passadís descobert entre construccions per allotjar l’espai d’emmagatzematge (rebost)

· i ampliar la finestra actual transformant-la en balconera que s’aprofita visualment del pati privat interior.

La nova cuina es planteja com una illa central, on s’acumulen les piques i espai d’emmagatzematge. Els focs es situen en un espai independent.

A l’estat inicial la cuina ventilava i s’il·luminava a través d’una finestra petita que dónava al pati existent orientada a oest. Es va proposar augmentar substancialment la superfície d’obertura de la cuina per guanyar llum natural i incorporar visualment la superfície del pati. Per tal de garantir la continuïtat espacial entre el dins i el fora es van proposar unes fusteries separades del pla de façana i amb mecanisme d’obertura replegable.

 
     

REFORMA D'UNA CUINA

Emplaçament

Urús, Baixa Cerdanya, Barcelona

Promotor

Privat

Superfície construida

26 m2

Data projecte / obra

 2016