Escorial 131

La manera de viure a les ciutats i les relacions socials han experimentat canvis importants en els últims anys. És lògic que els espais que construïm evolucionin i s'adaptin als nous condicionants i exigències d'aquestes noves formes de vida urbana. El projecte d'edifici d'habitatges al barri de Gràcia recull un conjunt de propostes innovadores, tant en la concepció dels espais projectats, com en el llenguatge arquitectònic adoptat, que volen donar resposta a tots aquests canvis que estem vivint.

La concepció dels habitatges fusiona la idea espaial dels lofts amb una idea més tradicional d'estances compartimentades. Així, la vocació del projecte s'ha centrat en obtenir una versatilitat màxima en la manera de viure i d'ocupar l'espai. Els habitatges, en comptes de parets tenen envans mòbils realitzats amb panells correders que permeten obtenir un únic espai si es deixen completament oberts, o bé, si es tanquen, divideixen l'espai en una sala d'estar, dues habitacions i un office-menjador connectat a la cuina. I qualsevol versió intermitja.

Això permet un ús molt dinàmic de l'espai, i multiplica les possibilitats de distribució del mobiliari i de la decoració. Quan l'usuari veu que les seves necessitats van evolucionant, el seu habitatge pot adaptar-se a les noves situacions sense necessitat a fer cap tipus de reforma.

En quant als espais comuns de l'edifici s'ha apostat per donar un tractament a l'aparcament tant cuidat com en la resta d'espais, ja que en realitat és l'entrada més habitual de l'edifici. En canvi, la porteria és quasi una prolongació de l'espai públic del carrer, intentant donar una dimensió més urbana a l'accés, creant una transició gradual entre el que és públic i el que és privat.

 
     

EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 8 HABITATGES, 5 LOCALS I APARCAMENT

en col.laboració amb MONICA TARREGA KLEIN, Arquitecta

Emplaçament

Carrer Escorial 131
Barcelona

Promotor

Residencial Sardana

Superfície construïda

1.446 m2

Data projecte / Obra

2004 / 2005-2006