Esteve Cardelús 22

L'edifici s'emplaça en un barri de nova creació de la vila de Sant Celoni, limitat per la Riera del Partagàs. Una àrea urbanísticament heterogènia, on es compatibilitzaven diferents tipologies edificatòries en un espai urbà de poques dimensions i amb una forta fragmentació del parcel.lari. Ens trobem davant d'un entorn inhòspit, amb unes edificacions que es van construint de forma autònoma, sense cap coherència formal ni tipològica de conjunt.

La parcel.la, perfectament rectangular, orienta la seva façana principal a sud-oest, cap la biblioteca municipal, una edificació històrica envoltada per un petit parc, i  orienta a nord-est la façana interior d'illa, que tanmateix gaudeix d'unes magnífiques vistes cap al Massís del Montseny i el paratge arbrat de la riera.

L'edifici projectat respon a aquesta bipolaritat amb dues façanes que es composen i es formalitzen de forma radicalment diferent. La façana a carrer, amb una forta incidència solar, es resol amb una sistema de porticons correders de fusta a mode de protecció solar, que fa desapareixer la composició d'obertures en un únic tancament que recull les terrasses i les tribunes de vidre terra-sostre de les cuines, i que recupera el pla de façana protegint les balconeres dels dormitoris extrems. Aquest vel, proporciona privacitat als usuaris i un ambient agradable i introspectiu, a la vegada que ens permet aconseguir una composició contundent, que renuncia evidenciar la naturalesa domèstica de l'edifici, i li proporciona un canvi d'escala que manifesta el desconcert davant d'aquest entorn heterogeni. En canvi, la façana interior d'illa, al resguard de l'espai públic, i que gaudeix de la tranquilitat i de les vistes sobre la riera i el Montseny, s'unifica a partir d'una generosa balconada que invita als usuaris a la contemplació del Turó de l'Home i a fer-hi vida amb l'arribada del bon temps.

A nivell funcional l'edifici s'organitza a partir d'un únic nucli central que permet optimitzar la superfície destinada a espais comuns i facilita la distribució de l'aparcament en la planta soterrani. Per aconseguir que tots els habitatges gaudeixin de les dues orientacions, es situen dos dúplexs als extrems, amb accés directe des del carrer. Els àtics de la planta segona, que tenen una orientació predominant, gaudeixen de l'altra en el seu espai annex de la planta de sotacoberta.

 
     

EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 10 HABITATGES I APARCAMENT

EMPLAÇAMENT

Esteve Cardelús 22
Sant Celoni, Barcelona

PROMOTOR

Residencial Sant Martí

PROTECCIÓ OFICIAL

no

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA

1.420 m2

DATA PROJECTE / OBRA

2003 / 2004-2005