Unifamiliar Pallejà II

El projecte va consistir en rehabilitar una construcció de principis del segle passat que contenia dos habitatges, redefinint els seus accesos i reformant i ampliant l'habitatge de la planta superior. L'edificació, sense cap element destacable a protegir, formava part d'un conjunt de construccions tipològiques que es van repetint al llarg del carrer amb unes característiques compositives similars.

El projecte va respectar la volumetria del cos principal i la composició de la façana més ornamentada i que s'orienta al vial. Es va eliminar l'accés compartit per als dos habitatges en planta baixa i es va adossar un nucli exterior per accedir a l'habitatge de la planta pis en un vèrtex del volum, aprofitant per ordenar una serie de cossos que s'havien afegit al llarg del temps.

La distribució de l'habitatge es va organitzar a partir de tres crugies definides pels cavalls de la coberta, destinant la central a peces servidores: cuina, banys, escala, armaris,  i, alliberant les dues extremes per a les estances principals. Així, les zones d'estar es situen a ponent, coincidint amb la gran terrassa per on es produeix l'accés, mentre que els dormitoris ocupen la banda de llevant, des d'on s'accedeix a una terrassa de caire més íntim. A les noves golfes s'hi ubica un dormitori d'invitats,  i una part d'altell, es destina a biblioteca, abocada sobre el doble espai de la sala d'estar - menjador.

La construcció de la nova coberta i del nou forjat de l'altell es va realitzar amb tecnologies "en sec" que permeten una ràpida execució: estructura a base de cavalls d'acer que carreguen el sostre de les golfes al seu cordó inferior, a base de llosa de fusta, i la coberta en el seu cordó superior, a base de panells prefabricats multicapa, acabada amb teula àrab sobre rastrells de fusta.

 
     

PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR

Emplaçament

Carrer Joan Torroella, Pallejà,
Baix LLobregat (Barcelona)

Promotor

Particular

Superfície construída

118 m2

Data projecte / obra

2007 / 2008

Link Construcció

Link Sistemes Actius