Pere Puig 39

Les característiques del solar, entre mitgeres, i amb façanes a dos carrers que es troben a diferent cota amb un desnivell de tres plantes,  així com fronts ben desiguals, un molt urbà i consolidat, i l'altre en canvi, molt irregular, donant a la plana dels horts previs al Riu Llobregat, determinen dues tipologies que responen a estratègies per treure partit de la poca façana que es disposa en relació al volum edificable, especialment a les plantes inferiors. En aquest sentit es fa necessari dotar l'edifici d'un pati central que permeti una bona il.luminació i ventilació dels habitatges de les plantes baixes.

 Aquesta dualitat entre els dos fronts esdevé el pretext per proposar dues façanes ben diferenciades.  A la banda urbana es segueixen criteris de composició tradicionals, inclús s'utilitza la tècnica dels estucs, molt utilitzada a la vila de Martorell des de fa segles. No obstant això, s'opta per una reinterpretació i renovació dels motius ornamentals, donant pistes de l'època de construcció, determinada per la tecnologia dels "zeros i uns". La façana posterior, amb vistes als horts i al Massís de Montserrat, es composa amb obertures més grans i amb la intenció d'anar ordenant i "urbanitzant" aquest front encara tant heterogeni.

 Les instal.lacions de producció i subministrament d'aigua calenta sanitària i calefacció són comunitàries, a base d'una caldera modular a gas com a sistema de suport a l'energia solar.

 

 

 

 

 

 

 
     

EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 20 HABITATGES I APARCAMENT

Emplaçament

Carrer Pere Puig 39-43 Martorell

Promotor

ATAIX S.L.

Superfície construïda

1760 m2

Data projecte / obra

2008 / 2011