Sardana 7

En una zona d'habitatges unifamiliars a quatre vents, una antiga fàbrica havia deixat lloc a una parcel.la de grans dimensions que permetia agrupar l'edificació en habitatges en filera. Malgrat que el planejament, l'aprofitament de la parcel.la, i l'optimització de l'aparcament aconsellaven una edificació contínua, aquesta tipologia no responia a la manera com s'havia anat urbanitzant aquest eixample de casetes unifamiliars d'estiueig, de principis de segle XX.

El projecte agrupa els habitatges en filera, tot i que l'edificació es retranqueja cada dues unitats per obtenir una imatge de volums independents de similars dimensions que les casetes de l'entorn, respectant-se d'alguna manera el tipus edificatori i l'ambient d'aquest petit eixample.

Aquest desencaix de volums permet obtenir façanes laterals on obrir finestres adicionals a la sala d'estar, portar l'accés principal de l'habitatge al centre per millorar-ne la distribució interior, obtenir tres peces addicionals que no serien possibles amb la longitud de façana de que es disposava (el menjador en planta baixa i dos dormitoris a la planta pis), i finalment, disposar d'iluminació i ventilació natural als dos banys de la planta pis i al traster del soterrani.

La distribució s'organitza en zona de dia a la planta baixa, zona de nit a la planta pis, i s'aprofita el sotacoberta com a estudi amb sortida a una gran terrassa orientada a sud, amb vistes a la serralada de Collserola.  La planta soterrani es destina a traster i aparcaments, amb accés per un carril rodat comunitari. Cada habitatge disposa d'un jardí privat orientat a sud entre la sala i el carrer de la sardana, i un altre jardí a nord, entre la cuina i el límit posterior del solar.

 
     

EDIFICI PLURIFAMILIAR DE
8 HABITATGES EN FILERA I APARCAMENTS

Emplaçament

Carrer de la Sardana 7
Parets del Vallès
Barcelona

Promotor

Residencial Sardana s.l.

Superfície construïda

2.180 m2

Data projecte / obra

1998 / 1999 - 2000