Colònia Viladomiu Nou

El projecte va consistir en reconvertir la volumetria que amagava un antic dipòsit de gasoil que havia proporcionat combustible als generadors de la Colònia Viladomiu, a la conca del riu Llobregat. Tot i que la intenció inicial era reformar aquest edifici, el mal estat de l'estructura de pilastres d'obra que sostenien els cavalls de la coberta, van portar a enderrocar-lo i construir-lo de nou, respectant la volumetria i la coberta a quatre vents.

L'edifici descansava dues plantes per sota de l'accés lògic i natural des del vial que serveix a una part important dels habitatges de la colònia, i el volum es separava un parell de metres d'una paret quasi vertical, part mur de contenció i part excavada a la roca, que va permetre al seu dia fer un replanament per situar-hi el dipòsit. El repte d'accedir al volum des de sobre, evitant desvirtuar el seu caràcter exent i la seva naturalesa cúbica foren determinants a l'hora d'organitzar l'accés als habitatges.  Així mateix, es volia conservar i potenciar l'ambient ombrívol i misteriós que se'ns presentava entre l'edifici i aquesta paret rocosa.

El projecta situa un nucli vertical lleuger a l'exterior del volum, format per elements metàl.lics, situat entre l'edifici i aquesta paret quasi vertical, i que dóna accès a les dues plantes inferiors. En contraposició, es potencia el caràcter màssic de l'edifici, amb una façana nord pràcticament cega, només perforada per les portes d'accés als dos habitatges que s'ubiquen a cada planta.

A les façanes laterals s'hi composen obertures contingudes, per als dormitoris i les cuines, mentres que a la façana sud, es composen finestrals de grans dimensions per a les sales d'estar, amb magnífiques vistes sobre la vall, pautats per una reticula que manté la lectura cúbica del volum i reinterpreta les composicions ritmades dels edificis residencials característics de la colònia.

Una passera coberta per una marquesina, permet accedir als dos habitatges de la planta segona, directament des del carrer.

 
     

EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 6 HABITATGES

Emplaçament

Carrer Viladomiu Nou s/n
Gironella, Berguedà

Promotor

DOKET S.A.

Superfície construida

588 m2

Data projecte / obra

2006 / 2008