Font del Pradelló

La Font del Pradelló (o de la Mare de Déu de Lurdes), es trobava en un avançat estat de degradació degut a les riuades que havien anat deteriorant el muret de pedra que canalitza la riera en el punt on el sot s'eixampla artificialment per generar l'àmbit de la font, i s'havien anat depositant sediments fins al punt de soterrar pràcticament la boca de la mina que nodreix la font i un banquet de maó al lateral de la mateixa. Malgrat tot, l'encontre entre el bosc i les restes construïdes de la font conservava un ambient feréstec i misteriós que la intervenció hauria de respectar i potenciar, tot i ampliar els usos que li eren propis al de punt de trobada i de reflexió.

El projecte de rehabilitació consisteix en recuperar els nivells originals a la boca de la font, consolidant la recollida de les aigües, utilitzant una secció d'obra de fàbrica similar a la del banquet preexistent, i canalitzant-la fins una bassa propera. El banquet de fàbrica es prolonga sinuosament per delimitar l'àmbit planer més proper a la font, generant un límit inequívoc amb un talús cobert de molsa. Es restaura també el mur de contenció de la riera, reutilitzant amb cura els rocs originals colonitzats per molses i líquens al llarg dels anys, introduint un nou banc enfrontat a l'anterior que s'acaba fonent al mur a l'aproximar-se a la font.

També s'actua en el recorregut final d'accés a la font que es peatonalitza, adequant una petita zona d'aparcament adjacent a una clariana del bosc que s'amplia i es suavitza per contrastar-ho amb l'ascens final fins a la font per una corriol consolidat amb nous murets i escales de pedra, que discorre per un bosc ombrívol de riera.

 
     

REHABILITACIÓ DE LA FONT DEL PRADELLÓ

Emplaçament

Carretera BV-5112
Sant Celoni (Vallès Oriental)

Promotor

Particular

Superfície actuació

1.200 m2

Data projecte / obra

1997 / 1998