Nau agropecuària

Ca l'Agustí disposava d'un ramat d'ovelles propi i permanent a la finca d'uns 50 a 100 caps. L'evolució de la ramaderia ha fet inviables econòmicament els ramats petits i ja fa anys que la finca s'arrenda a un ramat itinerant d'uns 400 caps. Aquest sistema és força positiu, ja que totes les avantatges que té per a la conservació del bosc un pasturatge discontinu i estacional, es converteixen en inconvenients quan el pasturatge és intensiu i permanent.

El projecte contempla adequar un nou tancat pel remat, substituint l'actual, molt precari, situat a dalt d'un turó. El nou emplaçament, al costat d'una artiga, permet reduir l'impacte visual i obtenir una millor adaptació topogràfica, però mantenint una situació airejada i assolellada.

El tancat s'organitza a resguard d'un mur que facilita les maniobres d'entrada i sortida del bestiar. La coberta es resol amb encavallades Polonceau amb mínimes seccions d'acer i que descansen sobre dos portics: un de formigó, que materialitza el volum respecte el pla de l'artiga, i un de metàl.lic per la banda del mur. Un petit volum exent a sota del cobert permet l'aixopluc ocasional del pastor. El color del suro pelat integra els murs del projecte a la sureda.

 

 
     

NAU AGROPEQUÀRIA AL PARC NATURAL DEL MONTNEGRE

Emplaçament

Ca l'Agustí d'Olzinelles
Sant Celoni
Vallés Oriental

Promotor

Privat

Superfície construida

260 m2

Data projecte / obra

2000