AIGÜES PLUVIALS J. MALTA

Recuperació de l’aigua de pluja per al reg de jardins de planta baixa
Amb un senzill sistema de filtre de doble camisa insertat al baixant d’aigües pluvials (de propilè) de coberta, permet recollir l’aigua de pluja i emmagatzemar-la en un dipòsit d’1m3 de capacitat. Es va utilitzar un filtre-col·lector de la casa Wisy.

 

 
     

RECUPERACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS

Emplaçament

Carrer Sant Joan de Malta 29, Barcelona

Promotor

Residencial Sardana

Superfície construida

475 m2

Data projecte / obra 

2007 / 2009 

Link a fitxa de projecte