CLIMATITZACIÓ-ACS J. MALTA

CALEFACCIÓ I ACS
Sistema de calefacció centralitzat
Una sola caldera de 50kW serveix calefacció i ACS als 6 habitatges. (Veure Càlcul de Càrrega Tèrmica)
Comptadors individuals d'energia mesuren el consum de cada usuari. El sistema es complementa amb un acumulador de 750l. per garantir servei a les puntes de consum i un conjunt de bombes recirculadores d'aigua.
La calefacció als habitatges és mitjançant radiadors.

VENTILACIÓ 
Sistema de ventilació individualitzat amb recuperador de calor en cada una de les unitats. Aquest sistema permet que cada usuari programi les renovacions d'aire segons les seves necessitats i segons les franges horàries que està a casa. S'encen  automàticament en cas de sobrepassar nivells de CO2 a l'interior, gràcies a un sensor.

Els filtres del mecanisme fan que l'aire que entra sigui net de partícules. Els usuaris disposen doncs d'ambients més sans a l'interior dels seus habitatges.
Per últim el recuperador té un by pass que permet que funcioni en règim de ventilació lliure-free cooling. La unitat de recuperador de calor està en el cel ras del bany, amb el que es recollirà l'aire viciat. Els conductes que suminsitren aire fresc a tot l'habitatge circulen pel cel ras.

GESTIÓ DE CONSUMS
Alguns dels aparells mecànics esmentats necessiten d'un aprenentatge previ per part de l'usuari per garantir-ne l'èxit. En aquest cas, es van oferir sessions de formació per als futurs usuaris de l'edifici de manera  que coneguessin com funciona el seu habitatge. El seguiment de consums per part de POMA fins a dia d'avui, ens ha demostrat que la implicació per part dels usuaris en el coneixement del consum ha generat dinàmiques d'estalvi  energètic entre els diferents veïns de l'immoble.  Ha fet dels usuaris persones més conscients dels consums propis, adoptant estratègies per aconseguir reduir al màxim en despesa energètica.

 

 

 
     

CLIMATITZACIÓ I ACS
ST. JOAN DE MALTA

Emplaçament

Carrer Sant Joan de Malta 29, Barcelona

Promotor

Residencial Sardana

Superfície construida

475 m2

Data projecte / obra 

2007 / 2009

Link fitxa projecte

Link Construcció